Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

 Der indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægterne i Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede.

Hotel Radisson Blu, Beitostølen, Norge

Mandag d. 24. januar 2022 kl. 19:30

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

  2. Fremlæggelse af årsberetning og godkendelse

  3. Regnskabet fremlægges og årsregnskab 2018/19 godkendes

  4. Indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af 2 suppleanter

  8. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne

  9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Grethe Østergaard, Marianne Andersen, Ida Urstad Rogvi Steen, Marie Dahlsen

Suppleanter på valg:

Lissie Lejr og Rasmus Sørensen

Ida, Grethe og Rasmus genopstiller ikke

Vi mangler folk til bestyrelsen, derfor opfordrer vi alle, der har lyst til at fortsætte arbejdet med at lave Vinterlege til at stille sig til rådighed til valg til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Vinterlegene i hænde senest den 22. december 2021.

Vedtægterne og regnskabet fra 2020/2021 kan findes på vores hjemmeside. www.vinterlege.dk

 

Vel mødt

 

 

    Formand Karina V. Dannerfjord, Vrinners - mail: karina@vinterlege.dk