Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling 2022.

Afholdt Onsdag den 13. april 2022 kl. 17-18

Mødet afholdtes virtuelt.

 Deltagere:

Nikolaj Schøiffel

Eva Agnete Drejer

Bestyrelsen:   Grethe – Ida – Marie – Per – Karina – Lene - Marianne

Dagsorden: (ifølge vedtægterne)

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. Dette kan vi af gode grunde ikke gøre, men Karina er ordstyrer og der afgives stemmer via håndsoprækning.

Per er valgt som dirigent. 

  1. Fremlæggelse af årsberetning og godkendelse. Årsberetning vil komme på hjemmesiden.

Karina fremlagde kort årsberetningen.

Hele årsberetningen kan læses på hjemmesiden.

Årsberetningen blev godkendt. 

  1. Regnskabet fremlægges og årsregnskab 2020/2021 godkendes. Regnskabet ligger på hjemmesiden.

Per fremlagde årsregnskabet 2020/2021 og det blev godkendt.

Per fremlagde ligeledes det foreløbige regnskab for 2021/2022. 

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

  1. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen godkender at kontingentet forbliver 100 kr. pr. person. 

  1. Valg til bestyrelsen

Grethe – Ida – og Marie udtræder af bestyrelsen.

Marianne er på valg og modtog genvalg.

Der er ingen nye der stiller op til bestyrelsen lige nu

Ifølge vedtægterne står der ikke skrevet noget om hvor mange personer der skal være i bestyrelsen, så pt. er vi bare 3 mindre.

Kommer der nogen senere, som gerne vil i bestyrelsen, har vi hjemmel til at tilføje dem. 

  1. Valg af 2 suppleanter

Rasmus og Lissi fratræder som suppleanter.

Ida og Marie vil gerne stille op som suppleanter og de blev valgt.

  1. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne

En forglemmelse gjorde at vi ikke havde fået spurgt Henning Jahn om han vil fortsætte som kritisk revisor, og ligeledes heller ikke havde fået spurgt Tina Thylkjær om hun vil være suppleant for Henning Jahn.

De spørges en af dagene om de vil fortsætte. Begge har efterfølgende modtaget valget. 

  1. Eventuelt

Vores rejseselskab ”Online ski” er i fuld gang med at undersøge forskellige ting vedr. Vinterlege 2023.

Bl.a. om vi i stedet for at rejse i uge 3-4 kan rejse i uge 4-5. Fordelen ved dette er, at det er lyst lidt længere, og vejret er måske bedre.

 Grethe siger Tak for mange gode år i bestyrelsen, og forsikrer at hun stadig gerne vil være Blåjakke på Vinterlege.

    Formand Karina V. Dannerfjord, Greå - mail: karina@vinterlege.dk