Årsberetning 2021

Det har det været et meget anderledes Vinterlege år, hvor Corona har sat sit præg på alle vores aktiviteter.

Som Corona pandemien udviklede sig måtte bestyrelsen I september tage den tunge beslutning at aflyse Vinterlege 2021. Vi ønskede ikke at bruge en masse penge og energi på at arrangere et Vinterlege, hvor alt var meget usikkert. Vi ville ikke risikere at stå i en situation, hvor en nedlukning af Danmark ville medføre, at vi enten ikke kunne rejse eller at vi alle måtte i karantæne i Norge, hvis der opstod Corona på hotellet. Dette ville medføre store menneskelige og økonomiske omkostninger.

Vi vil til hver en tid være sikker på, at vores arrangement i Norge er forsvarligt i forhold til alles sundhed. Det ville ikke være muligt at samles og samtidig holde den anbefalede afstand. Vinterlege har en kramme kultur, vi er tæt på hinanden i sneen og vi danser tæt om aftenen, alt sammen til stor glæde for alle, men ikke noget der kan praktiseres i en Corona tid. 

Da vi ikke har været i Norge og vi på grund af forsamlingsforbuddet ikke kan afholde et fysisk møde afholdes generalforsamlingen som et webmøde.

Årets aktiviteter i bestyrelsen:

Bestyrelsen har afholdt 3 fysiske møder samt 4 webmøder.

Der har været opgaver, der skulle løses og sager der skulle tages beslutninger om.

Som vanligt startede bestyrelsen i februar med at gennemgå jeres evalueringsskemaer. Det var første gang vi var på Beitostølen, så vi var spændte på jeres besvarelser. Heldigvis tog alle godt imod det nye sted med både kendte og nye tiltag. Der var generelt tilfredshed med hotellet/lejlighederne.

Udeområdet fik også gode ord med på vejen. Vi er dog klar over, at ude arealerne for nogle kan være mere udfordrende end på Skeikampen. Nogle udfordringer kunne vi løse med det samme, som da vi flyttede bålpladsen, så det blev tilgængeligt for alle, andet vil vi så vidt muligt imødekomme og prøve at løse fremadrettet.

Bestyrelsen har brugt en weekend på at fastlægge rammer og værdier for Vinterlegene.

Visionen for Vinterlege er at aktiviteterne ude i sneen kombineret med aftenarrangementer, fortsat skal danne rammen for det store sociale fællesskab der kendetegner Vinterlege.

Det faldende medlemstal har vi taget stilling til og lavet en strategi for hvad vi gør, hvis der ikke er deltagere nok til at vi kan afholde Vinterlege.

Vi fik endvidere talt om, hvor vi kan spare penge og i den forbindelse blev det besluttet, at man som Bestyrelsesmedlem/Blåjakke fra 2023 ikke vil kunne få lønkompensation for deltagelse på Vinterlege.

En journalist og fotograf fra Familie Journalen besøgte Vinterlege. Det udmøntede sig i tre gode artikler over 3 uger. Allerede på bladets forsider kunne man stifte bekendtskab med Vinterlege – en omtale og en reklame vi gerne vil have mere af.

Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet, at vi over de næste tre år vil bruge kræfter og økonomi på, at investere i PR i håb om, at kunne tiltrække nye og flere deltagere. 

Vores Facebook gruppe bliver løbende boostet, vi er kommet på instagram og vi vil forsøge at bruge de offentlige medier i den udstrækning det er muligt.

Instagram profil:  #vinterlege.

Facebook: www.facebook.com/vinterlege

Hjemmesiden:  www.vinterlege.dk

Der er blevet indhentet rejsetilbud og lavet rejsekatalog.

Vi har fået lavet en lille gave og sendt til jer alle.

Fondsansøgningerne var afsendt. Nogle fonde havde også allerede bevilget penge. Efterfølgende er der lagt et stort stykke arbejde i, at få informeret alle de ansøgte fonde om aflysningen af Vinterlege og lavet forhandlinger om de bevilgede pengene skulle tilbagebetales eller gemmes til næste år. Vi har modtaget lidt fondspenge til brug i år, og lidt som vi må gemme til næste Vinterlege. 

For Vinterlege i 2022 DET skal vi have. Bestyrelsen er i gang med planlægningen af Vinterlege 2022. Vi tror og håber på, at det til den tid vil være muligt igen at kunne mødes i Norge til aktivitet, kram og hygge.  Vi ser frem til at se jer alle igen og glædes dagligt over den aktivitet, der er på vores Facebook side. Vi glædes over de mange opslag og de gode billeder, der bliver lagt op. Det gør savnet til at holde ud og giver dejlige forventninger om det kommende Vinterlege

Vi håber at se rigtig mange i 2022.

Bestyrelsen.