Hvem er vi?

Vi er en uafhængig organisation, der arbejder året rundt for at sikre trygge rammer og et skema, fyldt med spændende aktiviteter i et årligt vintersports- og ferie‐arrangement for udviklingshæmmede: Hvor de har mulighed for fysisk udfoldelse og for at deltage og etablere sig i et fællesskab. 


Alt arbejde omkring Vinterlegen er delvist baseret på ulønnet arbejdskraft , da vores Blåjakker arbejder frivilliget (men det gør skiinstruktørene ikke!). Foreningens økonomi hviler derfor på deltagerbetaling, tilskud fra fonde og legater samt et beskedent medlemskontingent målrettet aktiviteter under ferien og foreningens drift.


Foreningen ledes af en bestyrelse (9 medlemmer + suppleanter) der vælges ved den årlige Generalforsamling under Vinterlegene. Bestyrelsen er primært repræsenterer af pædagoger inden for det specialpædagogiske område, eller individer der på anden vis har stærk tilknytning til omsorgsområdet.

Vinterlege gør det muligt at møde nye mennesker og skabe relationer på tværs af aldersgrupper, bosteder, landsdele og forskelligheder. Alt dette sker indenfor trygge rammer tilpasset deltagernes behov med support fra vores team af frivillige ildsjæle kaldet Blåjakker, der består af frivillige fra bl.a. pleje- og omsorgssektoren.

 

Vi kombinerer ferieglæde med tryghed, frivillig hjælp og omsorg.

Hvorfor er Vinterlege nødvendigt?

Siden den “nye” lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie trådte i kraft i 2018, har udviklingshæmmede selv måtte betale for at bringe en ledsager eller hjælper med på ferie. Mange medlemmer af denne sårbare gruppe har derfor ikke længere råd til at komme på ferie, da de ikke har den fysiske formåen, eller det psykiske overskud, til at tage på ferie alene.


Samtidig, har mange kommuner måtte spare på de pædagoger og hjælpere, der tidligere fulgte med på ferieturene. Vinterlege gør det muligt at udfylde denne mangel, gennem frivillige kræfter og et stærkt fællesskab.