Hvem er vi?

Vinterlege kombinerer ferieglæde med tryghed og omsorg.

Foreningen Vinterlege har over 30 års erfaring med at arrangere aktive understøttede ferieoplevelser i Norge for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Vores årligt afholdte sneferie giver dig mulighed for at deltage i ferieoplevelser, hvor du kan udforske spændende ski-destinationer, møde nye mennesker og bygge venskaber for livet.

Vi er en uafhængig organisation, der arbejder året rundt for at sikre trygge rammer og et skema, fyldt med spændende aktiviteter i et årligt vintersports- og ferie‐arrangement for udviklingshæmmede: Hvor de har mulighed for fysisk udfoldelse og for at deltage og etablere sig i et fællesskab. 

Foreningens økonomi hviler på deltagerbetaling, tilskud fra fonde og legater samt et beskedent medlemskontingent målrettet aktiviteter under ferien og foreningens drift.

Vinterlege gør det muligt at møde nye mennesker og skabe relationer på tværs af aldersgrupper, bosteder, landsdele og forskelligheder. Alt dette sker indenfor trygge rammer tilpasset deltagernes behov med support fra vores team af ildsjæle kaldet Blåjakker, der består af frivillige hjælpere fra bl.a. pleje- og omsorgssektoren.

Hvorfor er Vinterlege nødvendigt?

Siden den “nye” lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie trådte i kraft i 2018, har udviklingshæmmede selv måtte betale for at bringe en ledsager eller hjælper med på ferie. Mange medlemmer af denne sårbare gruppe har derfor ikke længere råd til at komme på ferie, da de ikke har den fysiske formåen, eller det psykiske overskud, til at tage på ferie alene.

Samtidig, har mange kommuner måtte spare på de pædagoger og hjælpere, der tidligere fulgte med på ferieturene. Vinterlege gør det muligt at udfylde denne mangel, gennem frivillige kræfter og et stærkt fællesskab.